Znalezienie miejsca parkingowego w dużym mieście w obecnych czasach jest nie lada wyzwaniem i bardzo często wymaga dużej dawki cierpliwości. Z powodu przepełnionych parkingów lub nieprawidłowo zaparkowanych innych samochodów, spieszący się kierowcy szukają alternatywnego miejsca do pozostawienia swojego pojazdu. W takich sytuacjach przez niedostateczną uwagę naruszają przepisy, które mogą skutkować nawet odholowaniem środka transportu.

Zatrzymanie się a postój pojazdu

Zgodnie z Art. 2. Prawa o Ruchu Drogowym jako zatrzymanie pojazdu określa się unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające nie dłużej niż 1 minutę oraz każde unieruchomienie pojazdu wynikające z tych warunków lub przepisów. Natomiast postój pojazdu oznacza jego unieruchomienie niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę.

Parkowanie samochodu na chodniku

Pojazd o masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t, może zatrzymać się lub zaparkować na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pod warunkiem, że:

 • Na tym odcinku drogi nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju
 • Dla pieszych pozostanie część chodnika, która nie utrudni im ruchu. Pozostawiona przestrzeń nie może być mniejsza niż 1,5 m
 • Pojazd zaparkowany na chodniku przednią osią nie będzie tamował ruchu na jezdni
 • Przy zachowaniu dwóch pierwszych warunków dopuszczalne jest zatrzymanie lub postój na chodniku przy krawędzi jezdni całego samochodu osobowego, motocykla, motoroweru, roweru lub wózka rowerowego. Inny pojazd mechaniczny, które dopuszczalna masa całkowita nie przekracza 2,5 t może być w całości zaparkowany na chodniku tylko w miejscu, które jest wyznaczone stosownymi znakami drogowymi

W jakich miejscach parkowanie jest zabronione?

Przed wyborem miejsca do zaparkowania należy mieć na uwadze kwestie, które mówią nam jasno, że pojazd, który pozostawimy nie może utrudniać przejazdu ani przejścia. Ponadto nie może on być zagrożeniem bezpieczeństwa na jezdni, drodze dla rowerów czy też chodniku. Przepisy o ruchu drogowym regulują, że zabrania się postoju:

 • W miejscach utrudniających wjazd i wyjazd innym pojazdom, a w szczególności do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej
 • W miejscu utrudniającym wsiadanie lub ogólny dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu
 • W przestrzeni utrudniającej wyjazd prawidłowo zaparkowanego pojazdu
 • Przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską
 • W strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu
 • Na jezdni wzdłuż linii ciągłej, jeśli zmusiłoby to kierujących pojazdami wielośladowymi do przekraczania tej linii podczas wykonywania manewru omijania
 • W odległości mniejszej niż 15 metrów od tabliczki oznaczającej przystanek autobusowy (dotyczy to zarówno jezdni jak i chodnika)
 • W odległości mniejszej niż 10 metrów od skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych