Prowadzenie wszelkich pojazdów pod wpływem alkoholu jest jednym z najpoważniejszych wykroczeń drogowych. Osoby decydujące się na wsiadanie za kierownicę w stanie nietrzeźwości narażają nie tylko swoje zdrowie i życie, ale również pozostałych uczestników ruchu drogowego. Za jazdę po alkoholu sąd może wydać wyrok grzywny, ograniczenia lub nawet pozbawienia wolności. Co grozi nietrzeźwym kierowcom w roku 2019?

Wykroczenie czy przestępstwo?

Jazda po alkoholu może zostać zakwalifikowana jako wykroczenie lub przestępstwo. Jeśli zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila, albo w 1 dm3 wydychanego powietrza mieści się w zakresie od 0,1 do 0,25 mg, to mówimy w takim przypadku o wykroczeniu (jest to również norma, określana jako stan po użyciu alkoholu). Jako przestępstwo (norma alkoholu określana jako stan nietrzeźwości) kwalifikuje się stan wykazujący zawartość alkoholu przekraczający 0,5 promila. W takim przypadku w 1 dm3 wydychanego powietrza zawartość alkoholu przekracza 0,25 mg.

Jaka kara za jazdę pod wpływem alkoholu w roku 2019?

Jeśli podczas kontroli drogowej policjant stwierdzi, że w organizmie kierowcy prowadzącego pojazd mechaniczny znajduje się alkohol, którego zawartość wynosi więcej niż 0,2 promila, ale mniej niż 0,5‰, to w takim przypadku zostanie mu zatrzymany dokument prawa jazdy i funkcjonariusz zabroni dalszej jazdy prowadzącemu, który popełnił to wykroczenie. Taka osoba podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny nie niższej niż 50 złotych i nie przekraczającej 5 000 zł (art. 87. § 1 Kodeksu wykroczeń). „Tej samej karze podlega ten, kto znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1”, np. rower.

Kierowcy, który dopuścił się prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,5‰), grozi kara grzywny od 5 000 do 60 000 zł (w zależności od wysokości zarobków) oraz kara ograniczenia lub pozbawienia wolności wynosząca od jednego miesiąca do dwóch lat. Sąd orzeka również o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych od 3 do 15 lat.

Kara za ponowne prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

Zgodnie z art. 178a. § 4 Kodeksu karnego, jeżeli sprawca czynu był już wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub dopuścił się takiego czynu (jazda w stanie nietrzeźwości) w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Mimo dużej ilości kolizji i wypadków drogowych spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu. Świadomość osób wsiadających za kierownicę jest nadal niewystarczająca. Nieodpowiedzialne zachowanie ludzi, którzy decydują się jazdę po alkoholu doprowadza nie tylko do kar pieniężnych, ale poważnie naraża innych użytkowników dróg na nieszczęście.