Poruszanie się samochodem po drodze wydaje się być zadaniem banalnie prostym. Jednak z dnia na dzień można zaobserwować sytuacje, w których nagminnie łamane są przepisy ruchu drogowego. Jednym z najczęściej popełnianych wykroczeń jest wymuszanie pierwszeństwa. Kto ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, czyli dobrze wszystkim znanym rondzie?

Skrzyżowania o ruchu okrężnym znacznie poprawiają poziom bezpieczeństwa

Ronda są skrzyżowaniami, które wymuszają na kierowcach znaczną redukcję prędkości. Dzięki temu, nawet w razie wystąpienia drogowej kolizji, skutki całego incydentu mogą być o wiele mniej poważne dla uczestników.

Raport Road safety effects of roundabouts: A meta-analysis, ukazuje, że przebudowa tradycyjnych skrzyżowań na skrzyżowania o ruchu okrężnym przyczynia się do ograniczenia ilości wypadków śmiertelnych aż o 60%. Natomiast zdarzenia drogowe, w których ktoś odniósł obrażenia zredukowane są o 35-45%.

Nie zawsze pojazd znajdujący się na rondzie ma pierwszeństwo

Poruszanie się po standardowym skrzyżowaniu o ruchu okrężnym na ogół wiąże się z posiadaniem pierwszeństwa aż do momentu opuszczenia przez pojazd tegoż skrzyżowania. Istnieją jednak odstępstwa od tej reguły, które określają znaki znajdujące się przed każdym rondem. Aby opisana wcześniej sytuacja miała uzasadnienie w świetle przepisów prawa, to przed takim skrzyżowaniem muszą znajdować się znaki drogowe C-12 (ruch okrężny) oraz A-7 (ustąp pierwszeństwa przejazdu). Jeśli przed wjazdem na rondo ustawiony jest tylko pierwszy z wymienionych znaków, to mamy wtedy do czynienia ze skrzyżowaniem dróg równorzędnych. W takim przypadku kierowcy nadjeżdżający z prawej strony (wjeżdżający na skrzyżowanie) mają pierwszeństwo przejazdu.

Kiedy tramwaj ma pierwszeństwo przejazdu?

Pojazdy szynowe wjeżdżające na rondo będące skrzyżowaniem dróg równorzędnych mają pierwszeństwo również wtedy, gdy nadjeżdżają z lewej strony. Jeśli natomiast przed rondem od strony tramwaju znajduje się znak A-7, to musi on w takiej sytuacji ustąpić pierwszeństwa pojazdom będącym już na skrzyżowaniu, ponieważ poruszają się one na drodze z pierwszeństwem. Natomiast pojazd szynowy będący już na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, musi je opuścić jako pierwszy, ponieważ wtedy znajduje się w sytuacji równorzędnej w stosunku do innych pojazdów poruszających się po rondzie.

Należy również pamiętać, że opuszczanie skrzyżowania o ruchu okrężnym musi w znakomitej większości przypadków odbywać się ze skrajnego (prawego) pasa ruchu. Pozostałe reguły mówiące o zjeżdżaniu z ronda mają swoje uzasadnienie w przepisach prawa o ruchu drogowym.

Kierowcy dojeżdżający do każdego rodzaju ronda powinni zachować szczególną ostrożność oraz zasadę ograniczonego zaufania. Ponadto każda osoba prowadząca pojazd musi sygnalizować wykonywanie swoich manewrów. Jest to niezmiernie ważne podczas zmiany pasa ruchu na większych skrzyżowaniach o ruchu okrężnym oraz podczas ich opuszczania.